07.01.2024

Brändi on se mielikuva, joka ihmisillä tulee mieleen yrityksestä. Kaksi toisistaan irrallista asiaa, jotka yhdistetään toisiinsa. Minulla voi tulla mielleyhtymä eli assosiaatio puhelimia ja tietokoneita myyvästä Applesta, kun katson omenaa. Tämä johtuu siitä, että Applella on hyvin vahva brändi.

Tällä hetkellä myös maailman arvokkain brändi on Apple (2024). Tämä johtuu monesta tekijästä. Vahvimpana heidän erittäin sitoutunut asiakaskuntansa. Maailman vahvimmat yritykset omaa vahvan brändin. Vahvimmat brändit saavat enemmän asiakkaita

Miksi brändi on tärkeä?

Brändääminen on tärkeää, vaikka olisikin pienempi yritys. Pienelle yritykselle pitkien asiakkuuksien säilyttäminen on yhtä tärkeää, kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. 

Hyvä brändi luo positiivisia tunteita asiakkaissa ja pitää heidät myös helpommin mukana yrityksen matkassa. Jokaisen ihmisen yksittäinen päätös perustuu tunteeseen. Ilman tunnetta ei tule ostopäätöstä. Mitä vahvempi yrityksen brändi on ja mitä pidempään asiakas on ollut kosketuksissa yrityksen brändin kanssa, sitä vahvempi tämä ostopäätökseen johtava tunne on.

Isoille yrityksille on yleensä luotu brändiä jo pidempään, mutta pientenkin yritysten on aloitettava jostakin. Paras päivä aloittaa on tänään.

Mistä brändi koostuu?

Brändi koostuu monesta eri elementistä. Tärkeimpänä ja näkyvimpänä elementtinä on logo. Logo on parhaassa tapauksessa hyvin erottuva ja näyttävä. Suunnitellessa brändiä on hyvä miettiä tarina kaiken taakse. Tarinat vaikuttavat ihmsiten ostokäyttäytymiseen postiviisesti. Logolle on usein helpompi muodostaa tarinaa, kun yksittäisille tuotteille, siksi siihen kannattaa panostaa. 

Muita brändin rakennuspalikoita ovat erilaiset sloganit ja yrityksen yleinen visuaalinen ilme. Kun kaikesta mitä yritys tekee välittyy laatu, se on vahvan brändin merkki.

Miten brändi rakennetaan?

Brändäys lähtee itsetutkistelusta, tunne oman yrityksesi tarina, arvot ja visio. Vahvaa brändiä ei luoda yhdessä päivässä. Brändin rakentaminen on pitkä prosessi, jossa täytyy olla sinnikäs. 

Brändiä tulee rakentaa, jos haluaa lisää asiakkaita, parempia asiakkuuksia tai vaihtoehtoisesti ylläpitää nykyisiä asiakkuuksia pidempään. Jokainen tapahtuma ja kommunikaati, mitä yrityksessä tapahtuu, on valinta joko rakentaa brändiä tai heikentää sitä.

Brändin rakentaminen on siis pitkä prosessi, joka vaatii paljon erilaisia strategisia päätöksiä. (Strategia on siis suunnitelma niistä päivittäisistä toiminnoista, joilla päästään haluttuun lopputulokseen.) Nämä strategiset päätökset ohjaavat ajatuksia oikeaan suuntaan, jotta on mahdollista saavuttaa tulevaisuudessa vahva brändi.

Määränpää tulee määritellä, jotta tiedetään mihin ollaan menossa. Vahva brändi on aluksi unelma, jota kohti mennään asettamalla eri tasoisia tavoitteita. Unelmaa varten tulee nähdä visio siitä, miltä brändi näyttää ja kuulostaa tulevaisuudessa.

Brändi on parhaimmillaan hyvin vahva elämys ja kokemus. Tähän tilanteeseen päästään keskittymällä yrityksen tarinaan ja sen luomiseen.

Miten mainostaa brändiä?

Brändiä mainostetaan kaikessa tekemisessä, mutta jos kokee, että omalla yrityksellä on hyvät tuotteet ja palvelut, sitä kannattaa aktiivisesti mainostaa muille.

Brändimainonta eroaa hieman tuloksellisesta mainonnasta. Tuloksellinen mainonta tähtää enemmän myynnin lisäämiseen lyhyellä aikavälillä, kun taas brändimainonta tähtää pidemmän aikavälin tuloksiin. Kestävät tulokset ovat kuitenkin saavutettavissa pitkäjänteisellä tekemisellä.

Vielä lopuksi:

Brändin rakennusprosessi ei ole helppo, mutta jos haluat aloittaa matkan ulkopuolisen avustuksen kanssa, ota meihin yhteyttä. Voimme muodostaa parhaassa tapauksessa pitkäaikaisen yhteistyösuhteen, jossa varmistetaan, että brändinne tulee näkyviin ja kuuluviin.

 

 

Jere Kamppinen Therwiz Design

Tarvitsetko apua brändin rakentamiseen? Jere Kamppinen Myynti ja markkinointi jere@therwizdesign.fi

Mainostoimisto Pietarsaari, Pohjanmaa(Suomi)

 

  • Miksi brändäys on tärkeää? Therwiz Design Jere Kamppinen blogi
  • Miksi brändäys on tärkeää? Therwiz Design Jere Kamppinen blogi