07.01.2024

Brändi on se mielikuva, joka ihmisillä tulee ensimmäisenä mieleen yrityksestä. Kaksi toisistaan irrallista asiaa, jotka yhdistetään toisiinsa. Minulla voi tulla mielleyhtymä eli assosiaatio puhelimia ja tietokoneita myyvästä Applesta, kun katson tavallista omenaa. Tämä johtuu siitä, että Applella on hyvin vahva brändi.

Tällä hetkellä myös maailman arvokkain brändi on Apple (2024). Tämä johtuu monesta tekijästä, joita on vaikea sanoittaa yhdessä kappaleessa. Vahvimpana tekijänä on heidän erittäin sitoutunut asiakaskuntansa. Maailman vahvimmat yritykset omaa vahvan brändin. Vahvimmat brändit saavat yksinkertaisesti enemmän asiakkaita.

Miksi vahva brändi on tärkeä?

Brändäys on tärkeää, vaikka olisikin pienempi yritys. Pienelle yritykselle pitkien asiakkuuksien säilyttäminen on yhtä tärkeää ellei jopa tärkeämpää, kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. Brändin tärkein tehtävä on liiketoiminnan prosessien tehostaminen ja myynnin kasvattaminen. Vahva brändi tekee kaikesta liiketoiminnasta hiukan helpompaa.

Vahva ja hyvä brändi luo positiivisia tunteita asiakkaissa ja pitää heidät myös helpommin mukana yrityksen matkassa. Jokaisen ihmisen yksittäinen päätös perustuu ensisijaisesti tunteeseen. Ilman tunnetta ei tule ostopäätöstä. Mitä vahvempi yrityksen brändi on ja mitä pidempään asiakas on ollut kosketuksissa yrityksen brändin kanssa, sitä vahvempi tämä ostopäätökseen johtava tunne on.

Isoille yrityksille on yleensä tehty brändityötä jo pidempään, mutta pientenkin yritysten on aloitettava jostakin. Paras päivä aloittaa on tänään. 

Mistä brändi koostuu?

Brändi koostuu monesta eri elementistä. Tärkeimpänä ja näkyvimpänä elementtinä on logo. Logo on parhaassa tapauksessa hyvin erottuva ja näyttävä. Toisena ehdottoman vahvana elementtinä on yrityksen nimi.

Suunnitellessa brändiä on hyvä miettiä tarina kaiken taakse. Tarinat vaikuttavat ihmisten ostokäyttäytymiseen positiivisesti. Logolle ja yrityksen nimelle on usein helpompi muodostaa tarinaa, kun yksittäisille tuotteille tai palvelulle, siksi juuri niiden tarinaan kannattaa panostaa. 

Vuonna 2024 brändien on erityisen tärkeää viestiä omia tarkoitusperiään eli visiota, missiota ja strategiaa. Vastuullisuus nostaa yhä enemmän päätään, kun puhutaan viestinnästä ja yrityksen toiminnasta. Vastuullisuuden viestiminen on yksi tärkeä osa brändin markkinointia.

Tone of voice eli yrityksen äänensävy on valinta, joka vaikuttaa paljon siihen, minkälainen kuva yrityksestä muodostuu. Se, miten viestitään ja mitä viestitään tehdään sanavalinnoilla. Yrityksen viestiessä asiantuntijuutta tai humorisesti, on sanavalinnat ja käyttäytyminen toisistaan poikkeavaa. Tätä tulee miettiä tarkkaan, että miten haluaa viestiä, koska se tulee vaikuttamaan merkittävästi brändimielikuvaan.

Muita brändin rakennuspalikoita ovat erilaiset sloganit ja yrityksen yleinen visuaalinen ilme. Yrityksen visuaalinen ilme tulee olla johdonmukainen, sillä monelle kuluttajalle värit ja fontit tekevät tietynlaisen vaikutuksen, jota voi olla vaikea korvata millään muulla elementillä. Kun kaikesta mitä yritys tekee välittyy laatu, se on vahvan brändin merkki.

Miten brändi rakennetaan?

Brändin rakentaminen lähtee itsetutkistelusta, tunne oman yrityksesi tarina, arvot ja visio. Vahvaa brändiä ei luoda yhdessä päivässä. Brändin rakentaminen on pitkä prosessi, jossa täytyy olla sinnikäs. 

Brändiä tulee rakentaa, jos haluaa lisää asiakkaita, parempia asiakkuuksia tai vaihtoehtoisesti ylläpitää nykyisiä asiakkuuksia pidempään. Jokainen tapahtuma ja kommunikaatio, mitä yrityksessä tapahtuu, on valinta joko rakentaa brändiä tai heikentää sitä.

Brändin rakentaminen on siis pitkä prosessi, joka vaatii paljon erilaisia strategisia päätöksiä. (Strategia on siis suunnitelma niistä päivittäisistä toiminnoista, joilla päästään haluttuun lopputulokseen.) Wikipedia. Nämä strategiset päätökset ohjaavat toimintaa oikeaan suuntaan, jotta on mahdollista saavuttaa tulevaisuudessa vahva brändi.

Määränpää tulee määritellä, jotta tiedetään mihin ollaan menossa. Vahva brändi on aluksi unelma, jota kohti mennään asettamalla eri tasoisia tavoitteita. Unelmaa varten tulee nähdä visio siitä, miltä brändi näyttää, tuntuu ja kuulostaa tulevaisuudessa.

Brändi on parhaimmillaan hyvin vahva elämys ja kokemus. Tähän tilanteeseen päästään keskittymällä yrityksen tarinaan ja sen luomiseen jokaista yksityiskohtaa myöden.

Miten mainostaa brändiä?

Brändiä mainostetaan kaikessa tekemisessä, mutta jos kokee, että omalla yrityksellä on hyvät tuotteet ja palvelut, sitä kannattaa aktiivisesti mainostaa muille.

Brändimainonta eroaa hieman tuloksellisesta mainonnasta. Tuloksellinen mainonta tähtää enemmän myynnin lisäämiseen lyhyellä aikavälillä, kun taas brändimainonta tähtää pidemmän aikavälin tuloksiin. Kestävät tulokset ovat kuitenkin saavutettavissa pitkäjänteisellä tekemisellä.

Vielä lopuksi:

Brändin rakennusprosessi ei ole helppo, mutta jos haluat aloittaa matkan ulkopuolisen avustuksen kanssa, ota meihin yhteyttä. Voimme muodostaa parhaassa tapauksessa pitkäaikaisen yhteistyösuhteen, jossa varmistetaan, että brändinne tulee näkyviin ja kuuluviin.

 

 

Jere Kamppinen Therwiz Design

Tarvitsetko apua brändin rakentamisen kanssa? Jere Kamppinen Myynti ja markkinointi jere@therwizdesign.fi

Mainostoimisto Vaasa ja Pietarsaari. Rakennamme brändejä ympäri Suomen.

 

  • Miksi brändäys on tärkeää? Therwiz Design Jere Kamppinen blogi
  • Miksi brändäys on tärkeää? Therwiz Design Jere Kamppinen blogi