Yrityksen, yhdistyksen, urheilujoukkueen tai brändin logon ja graafisen ilmeen päivityksellä saadaan aina huomiota ja näkyvyyttä, joka parhaimmillaan kantaa vuosikymmeniä.

Tyylikäs logo ruokkii ja innostaa markkinoimaan sekä rakentamaan näkyvyyttä. Ammattilaisen kanssa suunniteltu visuaalisuus brändin ympärille lyö kättä asiakkaan kanssa ja syntyy kauppaa, josta tarinat ja kuvat eri medioissa kertovat yrityksestä pitkälle tulavaisuuteen.

Logon suunnittelussa tärkeimpiä lähtökohtia on kohteen tarinan ja identiteetin tiedostaminen tai löytäminen. Sen pohjalta on helpompi visualisoida se mitä olemme ja vahvistaa sitä. Usein logo kietoutuu nimen ympärille ja antaa sille kasvot. Nimi taas saattaa olla mitä vain, juurevaa historiallista perää, keksittyä tai jostakin lainattua.

Nimessä olevat kirjaimet ja niiden muoto vaikuttavat fontin valintaan. Jokainen kirjain on graafinen elementti, joka muotokielellään joko riitaa tai sopii yhteen viereisen kirjaimen kanssa. Vierekkäiset kirjaimet siis muodostavat harmonisen kokonaisuuden, joten fontin valinta on ratkaiseva. On tärkeä että fontti tukee nimessä olevien kirjaimien muotoa sitoutumaan toisiinsa.

Urheilumaailmassa tunnukset tai logoelementit ovat olleet perinteisesti isossa roolissa tunnistettavuutta, tunnetta ja identiteettiä. Yhdessä värien kanssa ne muodostavat huomattavan osan seuran, joukkueen ja kannattajien näkyvyyttä ja yhteenkuuluvuutta, joka näkyy ja kuuluu kentällä, katsomoissa ja katukuvassa.

Logon tärkeys ja merkitys konkretisoituu Pohjois-Amerikassa, jossa kaikki on tunnetusti isoa. Joukkueilla on useita omia, monenlaisia asusteita ja fanitavaraa pursuavia kauppoja ja myyntipisteitä eri puolilla kaupunkia eri yhteyksissä. Pelkästään yhden joukkueen lippalakkimallistolle löytyy useita liikkeitä.

Urheilumaailmaan sijoittuvan logon synnystä voit lukea lisää blogiartikkelissa "Mistä idea logoon"