31.01.2024

Tiede tutkii markkinoinnin lainalaisuuksia, jotka ovat toistettavissa paikka, aika ja liiketoimintamalli riippumattomasti. Voidaan siis todeta, että tiedeyhteisön tutkimustuloksissa on kattavampi tieto, kuin kellään yksittäisellä ihmisellä.

Käyttäytymistieteet (esim. psykologia ja neurotiede) tutkii siis ihmisten ostokäyttäytymistä, reaktioita erilaisiin vaikuttamiskeinoihin sekä millä yksittäisellä muutoksella saadaan mikäkin lopputulos.
 

Markkinointi ja tiede yksinkertaisuudessaan:

Markkinointi on tärkeä osa liiketoimintaa, ja sen menestyksekäs soveltaminen vaatii tieteellistä ymmärrystä. Tiede tarjoaa kattavan käsityksen siitä, miten kuluttajat tekevät päätöksiä, miten brändit muodostuvat ja miten viestintä vaikuttaa kuluttajien asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Tiede käyttää kvantitatiivisia menetelmiä, kuten tilastoja ja data-analytiikkaa, ymmärtääkseen paremmin kuluttajakäyttäytymistä ja markkinointia laajemmin. Tämä ymmärrys auttaa yrityksiä luomaan tehokasta markkinointia, joka vastaa kuluttajien tarpeisiin ja mieltymyksiin.

Aikana, jolloin korostetaan tiedolla johtamisen tärkeyttä. On otettava vakavasti harkintaan tieteen tutkimustulosten hyödyntämistä liiketoiminnan tukipilarina. On väiteltävissä, että tiedeyhteisön hyväksymät tutkimukset ovat luotettavinta tietoa, jota saatavilla. Tämän lisäksi näissä tutkimuksissa on hyvin usein varsin laaja otanta, jota ei markkinatutkimuksissa yleensä velvoiteta. 
 

Miten tiede hyödyntää kausaliteettia?

eli syy-vaikutussuhdetta. Kun yksi asia (tapahtuma, henkilö, ominaisuus) aiheuttaa toisen, tai saa aikaan jonkin muutoksen toisessa, ovat nämä asiat "kausaalisessa vuorovaikutussuhteessa". Tieteelisessä tutkimuksessa muutetaan vain yhtä lopputulokseen mahdollisesti vaikuttavaa tekijää ja katsotaan, mikä vaikutus tällä on.

Tämä on yksi syistä, miksi tieteen avulla voidaan kehittää markkinointia yli 95% varmuudella. Tieteen periaatteisiin kuuluu, että tuloksen tulee olla toistettavissa yli 95 kertaa sadasta ensin tutkijan toimesta, jonka jälkeen tutkimus asetetaan anonyymisti tiedeyhteisön arvioitavaksi. Tästä syystä tietyn toimenpiteen vaikutus on hyvin pitkälle ennustettavissa.

Aikana, jolloin suurin osa markkinoinnin amamttilaisista miettii alan- tai työpaikan vaihtamista vähentyneen vaikutusvallan vuoksi->Kannattaa perustaa toimenpiteet yhä varmempiin tapoihin ja tässä tapauksessa suosittelen käyttämään tieteellisiä tutkimustuloksia ja niistä saadun datan hyödyntämistä.

Kun kaadut liukkailla pakkaskeleillä ja murrat jalkasi, et mene ensimmäisenä shamaanin luo ja kysy tältä, mikä on trendikkäin rohto tähän minun vaivaan. Menet mahdollisimman nopeasti lääkärin vastaanotolle ja luotat tieteen lainalaisuuksiin, jonka avulla lääkäri tekee tietyt toimenpiteet, jotka auttavat sinun murtuneen jalan hoitamisessa.

Siksi näinä vaikeina taloudellisina aikoina yhä useamman tulisi liiketoiminnassaan luottaa yhä enemmän tieteeseen. Uskomuksien, kokemuksien sekä trendien sijasta.
 

Miten mainontaa tulisi tehdä?

Mainontaa voi tehdä monella tavalla, mutta mainonnan on hyvä perustua jonkinlaisiin tutkimustuloksiin. Kun mainonta on perustunut tutkimustuloksiin, on markkinointijohtajan helpompi perustella markkinoinnin hyödyllisyyttä muulle johtoryhmässä. Tutkimusten mukaan markkinointijohtajien vaikutusvalta on heikentynyt viime vuosina huomattavasti. Tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuva mainonta voi tuoda tätä vaikutusvaltaa takaisin huomattavasti helpommin.

Tuhansien tutkimustulosten mukaan→Mainonnan tuottavuus eli (ROI) heikkenee lineaarisesti joka vuosi. Tähän ei ole näkyvissä muutosta. Tekoälyn myötä tämä tulos on jo heikkentynyt merkittävästi ja tulee heikkenemään yhä merkittävämmin tulevaisuudessa.

Tekoäly on tehnyt tuloksellisesta mainonnasta hyvinkin hankalaa, sillä tekstin tuottaminen ja videoiden teettäminen on yhä nopeampaa ja helpompaa. Tämä on johtanut siihen, että yritykset ovat lisänneet mainontaa lyhyessä ajassa kymmeniä ellei satoja prosentteja. Ihmiset hukkuvat tietotulvaan ja on yhä vaikeampaa saada haluttua vaikutusta ihmisten toimintaan mainonnalla.

Viime vuosina ollaankin huomattu esim. vaikuttajamarkkinoinnin lisääntyvän huomattavasti. Lähtökohtaisesti ihmiset haluavat luottaa toisiin ihmisiin. Yritysten tulisi ottaa tämä asia huomioon ja tuoda yhä enemmän omaa henkilöstöä mukaan mainontaan sekä käyttää esimerkiksi brändilähettiläitä tehokkaasti hyödykseen omassa markkinoinnissaan.

Jotta mainonnasta saadaan mahdollisimman tuloksellista, tulisi tietää minkä vaikutuksen mikäkin toimenpide saa aikaan. Tieteen tuhannet tutkimukset ovat tutkineet tätä ja siksi B2B-markkinointia ei tulisi vuonna 2024 perustaa kohderyhmän hauskuuttamiselle, vaan ennemminkin brändipääomaa parantavaan asenteiden muuttamiseen, joka mahdollistetaan viestimällä oikealla psykologiselle profiilille.
 

Kuinka luoda brändi-identiteettiä?

Brändi-identiteettiä luodaan oikein yhdistämällä tutkimustuloksista saatua dataa ja luovaa tunteita herättävää markkinointia. Tunteita tulee pystyä herättämään, jotta saadaan ihmisten ostokäyttäytymistä muutettua, mutta luottamuksen rakentaminen tulee kulkea käsikädessä taiteen kanssa.

Ajassa, jolloin kilpailu on kovempaa kuin koskaan aiemmin. Laadukas brändin rakentaminen vaatii huomattavan määrän oikeanlaisia toimintoja. Ajattele brändin rakentaminen palapelinä, jonka kasaamalla oikein saadaan haluttu uskollisuus asiakkailta.

Tieteen mukaan tulee yhdistää argumentteja ja tarinoita. Kasaa liiketoiminnallesi oleellisimmat argumentit ja muodosta tarina jokaisen argumentin ympärille. Tutkimukset ovat osoittanneet, että tarinat herättävät kuluttajissa myötätuntoa sekä hyvänolon hormooneja. Tarinoiden avulla saadaan yritys kuluttajien mielissä inhimillisemmäksi.

Jos tuotteesi on hedonistinen, kuten jäätelö tai informatiivinen kuten puhelin. Kuluttajat haluavat erilaista informaatiota. Jäätelöä ostaessa ihmiset lukevat harvoin ainesosaluetteloa, kun taas puhelinta ostaessa tekniset ominaisuudet ovat usein hyvinkin tärkeässä roolissa ostopäätöstä tehdessä. Käytä ensimmäisessä esimerkissä enemmän tunteisiin vetoavia argumentteja, jälkimmäisessä kannattaa käyttää enemmän informatiivisia.  

Yhteenvetona: Sekoita taidetta ja tiedettä markkinoinnissa. Luo argumenttien ympärille tarinoita. Perustele tarinat datakeskeisesti ja tutkimustulosten perusteella. Täten luot brändi-identiteettiä, joka lisää luotettavuutta sekä kasvattaa uusintaoston todennäköisyyttä.
 

Miten me voimme auttaa sinua tieteen avulla?

Meidän mainonnan vaikuttavuusanalyysin avulla. Voimme analysoida minkä tahansa visuaalisen materiaalin verkkosivuista pakkauksiin ja mainoksista bannereihin. Vertaamme materiaaliesi toteutusta tieteen toimiviksi todentamiin psykologisiin vaikuttamiskeinoihin.

Kerromme millä muutoksilla ja miten materiaalisi vaikuttavuus kasvaa yli 95 % varmuudella. Saat tulokset selkeässä sekä helposti ymmärrettävässä muodossa.

Vaihtoehtoisesti teemme materiaalin teidän puolesta hyödyntäen tiedettä systemaattisesti mainonnan vaikuttavuuden varmistamisessa.
 

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä mainonnastasi tieteen verran parempaa!

 

Jere Kamppinen Therwiz Design

Tuloksellisempaa markkinointia
Jere Kamppinen
Myynti ja markkinointi
jere@therwizdesign.fi

Mainostoimisto Vaasa ja Pietarsaari, (Pohjanmaa) 
Teemme markkinointia kaikille halukkaille

  • Mitä tiede tietää markkinoinnista? Mainostoimisto Pohjanmaa
  • Markkinointia ei kannata perustaa trenderihin ja uskomuksiin
  • Tekoälyn myötä mainonnan tuottavuus tulee yhä enemmän heikkenemään
  • Miten tiede hyödyntää kausaliteettia eli syy-vaikutussuhdetta?
  • Tiede tarjoaa käsityksen siitä miten kuluttajat tekevät päätöksiä