11.01.2024

Strategia = sana tulee alkuperäisestä kreikan kielestä hepreasta, ja tarkoittaa suomeksi sotaväkeä. (Wikipedia) Sitemmin se on kehittynyt tarkoittamaan suunnitelmaa, jolla organisaatio pyrkii pääsemään haluttuun päämäärään.
 

Mistä sosiaalisen median strategia muodostuu?

Haluttuun päämäärään päästäkseen ensiluokkaisen tärkeää on tietenkin määritellä ensin päämäärä eli tavoite. 

Tavoitteen asettamisessa käytetään usein SMART-menetelmää. Siinä tavoitteet ovat kestäviä, määriteltävissä, saavutettavissa, toistettavissa ja niihin pyritään pääsemään tietyssä ajassa.

Se on hyvä ja toimiva tapa, mutta sosiaalisen median osalta nämä aikamääreet ovat usein valitettavasti liian lyhyitä.

Kannattaa odottaa tuloksia, mutta pidemmällä aikavälillä kun parissa viikossa tai kuukaudessa. Tämäkin osa-alue liiketoiminnassa on enemmän maraton kuin sprintti.

Ymmärrä, mikä on kohderyhmäsi. Tiedä, missä sosiaalisen median kanavissa nämä henkilöt ovat. Pyri ymmärtämään heidän ostoprosessiaan mahdollisimman pitkälle.

On hyvä muistaa, että monesti työlle näkyy tulos exponentiaalisesti vasta sitten, kun tietyn kitkapisteen ohi ollaan päästy. Akiitivisuus ja yhteneväisyys viestinnässä parantaa myös brändipääomaa.

Tärkeintä on, että tavoitteet motivoi olemaan aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja ylittämään itsensä joka päivä. Näin syntyy kehitystä ja tämä kehitys luo momentumia ja tällä momentumilla voidaan saavuttaa halutut tavoitteet!
 

Somestrategian tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

Kenelle markkinoidaan? Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Missä kanavissa markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miten aikataulutamme julkaisut? Kuinka paljon aikaa käytämme proaktiiviseen keskusteluun?

Pidä huoli, että sosiaalisen median strategia on linjassa yrityksen liiketoiminta strategian kanssa.

Pyri aina viestimään niitä brändin ominaisuuksia, mitä haluatkin. Viestinnän tulee olla linjassa jokaisessa eri kanavassa, jotta aina kun asiakas on kosketuspinnassa teidän yrityksen kanssa hänelle tulee se mielikuva, jonka haluatte tuottaa.

Me Therwiz Designilla pyritään aina viestimään myös visuaalisesti yhtenevällä tavalla. Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, jossa yhteneväinen markkinointiviestintä mahdollistetaan niin visuaalisesti kuin viestinnällisesti.
 

Mitä eroa on markkinointistrategialla ja markkinointisuunnitelmalla?

Strategia vastaa kysymyksiin, miksi ja miten.

Suunnitelma vastaa kysymyksiin, mitä, milloin ja miten paljon.

Strategia on hyvä muodostaa, ennen suunnitelman tekemistä. Suunnitelma on helpompi luoda, kun tiedetään, miksi se luodaan. Aina kun viestitään sosiaalisessa mediassa on ensiksi tiedettävä, miksi viestiä.
 

Miksi yrityksen kannattaa markkinoida aktiivisesti?

Yrityksen kannattaa markkinoida aktiivisesti, jos on hyvä tuote/palvelu ja halutaan mahdollisimman monen kuulevan siitä. Kuitenkin markkinoinnin määrään ja laatuun kannattaa löytää hyvä tasapaino.

Mitä enemmän lisäarvoa kohderyhmä saa julkaisusta, sitä herkemmin he myös reagoivat siihen. Tämän myötä julkaisun näkyvyys kasvaa.

Esimerkiksi. LinkedIn-postauksien tykkäykset näkyvät tykänneen henkilön tai organisaation verkostolle ja lisää tämän myötä näkyvyyttä huomattavasti.

Ei kuitenkaan riitä, että julkaisee tasaisesti, vaan aktiivisuuden tulee jatkua tämän jälkeenkin. Käymällä proaktiivista keskustelua potentiaalisten asiakkaiden kanssa tulet tekemään todennäköisemmin kauppaa.

Yrityksen tulee harkita ja myös tehdä maksullista mainontaa, varsinkin tilanteissa, joissa maksetulla mainonnalla saadaan suoraan euroja pöytään. Hyvänä esimerkkinä erilaiset kampanjat.
 

Miten mitata yrityksen menestystä sosiaalisessa mediassa?

Sosiaalisen median menestykselle on valtava määrä erilaisia mittareita. Nämä mittarit ovat usein hyvin epäkäytännöllisiä, sillä yrityksen tarkoitus on tehdä voittoa ja tähän ei juurikaan vaikuta yksittäinen seuraaja tai reagointi julkaisussa. 

Yrityksen tulee jatkuvasti miettiä minkälaisia tuloksia mitata, ja millä asioilla on oikeasti merkitystä mainonnassa.

Hyviä mittareita on useita ja näistä esimerkkinä on ROI = Return on investment eli tuottoaste (= kuinka paljon saamme vastinetta sosiaalisen median markkinointiin sijoitetuille resurseille).

Toinen hyvä mittari on engagement rate eli kuinka moni teki jonkun toiminnon päivityksen nähdessään suhteutettuna yrityksen seuraajien määrään tai julkaisun näkyvyyteen. Markkinoinnin tulee olla tuloksellista tai brändin mainetta kehittävää. Onnistuneella mainonnalla saadaan sitoutettua myös nykyisiä asiakkaita.

Googlella, Metalla(Instagram ja Facebook) ja LinkedIn:illä on kaikilla hyvät työkalut, joissa voi seurata, minkälaisia toimintoja käyttäjät ovat tehneet julkaisun yhteydessä.

Kun haluat tietää, minkälaisia toimintoja verkkosivuillasi tehdään ja kauan siellä viivytään. Google Analytics ja Google Search Console ovat molemmat erinomaisia apukäsiä tähän.

Markkinoinnin ulkoistamista tai markkinoinnin osaajan palkkaamista kannattaa harkita vakavasti, jos kokee, että sosiaalinen media vie liikaa aikaa.
 

Vielä lopuksi:

Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on hyvin tärkeää myös hakukoneoptimoinnin kannalta! Linkitykset eri medioiden välillä lisää Googlen ja muiden hakukoneiden luottamusta sivustoosi ja täten saat helpommin näkyvyyttä.

Jos haluat ulkoistaa somestrategian tekemisen tai sosiaalisen median tuotannon meille, silloin..
 

Ota yhteyttä ja tehdään jotain hienoa yhdessä!

 

Jere Kamppinen Therwiz Design


Jere Kamppinen
Myynti ja markkinointi
jere@therwizdesign.fi

Mainostoimisto Vaasa ja Pietarsaari, Pohjanmaa(Suomi)